Blowerdoortest

Een blowerdoortest of lekdebietmeting is een meting van de luchtdichtheid van een gebouw. Het doel is om te bepalen hoeveel lucht er ongecontroleerd ontsnapt of binnenkomt door kieren, spleten of openingen in de gebouwschil.

Bij een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van het gebouw vastgesteld door het bloot te stellen aan een overdruk en onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of infiltreert, bepaalt de luchtdichtheid van het gebouw.

Een goede luchtdichtheid zorgt voor minder warmteverlies, minder tocht, minder geluidsoverlast en minder vochtproblemen. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies.

In het EPB-verslag wordt dit warmteverlies ingerekend onder de vorm van ventilatieverliezen. Een blowerdoortest heeft in het algemeen een zeer positieve invloed op het E-peil en de netto-energiebehoefte van het gebouw. Een blowerdoortest is belangrijk voor het verbeteren van de energieprestatie, het comfort en de gezondheid van een gebouw. Voor sommige premies of certificaten, zoals het passiefhuiscertificaat, is een blowerdoortest verplicht.

blowerdoortest

Onze diensten

Onze opdrachten omvat minimaal de volgende taken:

  • Luchtdichtheidsmeting volgens methode A, in overeenstemming met de norm NBN EN 13829 door een Blower Door systeem.
  • Het opsporen van de voornaamste luchtlekken.
  • Opmaken van het meetverslag met de bepaling van de V50 –waarde en het afleveren van het conformiteitsattest.

Prijsofferte

De prijs voor het uitvoeren van een “Blowerdoortest” is afhankelijk van het volume en de verliesoppervlakte van het gebouw. Als je meer informatie wilt over de prijzen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail of via het contactformulier op onze website.