Overige diensten

Warmteverliesberekening

Om uw verwarmingsinstallatie perfect te dimensioneren, is het raadzaam om vooraf een professionele warmteverliesberekening volgens de norm NBN EN 12831 te laten uitvoeren door een ingenieur van VCCA. Een warmteverliesberekening volgens de norm NBN EN 12831 is een belangrijk instrument voor bouwers, architecten en energieadviseurs om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. Deze berekening geeft aan hoeveel warmteverlies een gebouw heeft en welke maatregelen nodig zijn om het warmteverlies te verminderen.

warmteverliesberekening
asbestinventaris

Asbestinventaris

Een asbestinventaris is een document dat aangeeft of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een gebouw. Vanaf 23 november 2022 is een asbestinventaris verplicht bij verkoop van een woning die gebouwd is voor 2001. Het asbestattest wordt uitgereikt door een deskundige van VCCA en moet opgenomen worden in de voorlopige verkoopovereenkomst van de woning. Het attest geeft geen verplichting om het asbest te verwijderen, maar wel om de kopers te informeren.

Sloopopvolgingsplan

Een sloopopvolgingsplan is een document dat aangeeft welke afvalstoffen er vrijkomen bij de sloop of ontmanteling van een gebouw of installatie. Het doel is om de selectieve sloop en de hoogwaardige verwerking van het sloopafval te bevorderen.

Sinds 4 juni 2018 is een sloopopvolgingsplan verplicht voor:

 • De afbraak en ontmanteling van gebouwen en installaties met een niet louter residentiële functie en met een volume van 1000m³ of meer.
 • De afbraak en ontmanteling van gebouwen en installaties met een residentiële functie en met een volume van 5000m³ of meer.
 • Sloopprojecten in het kader van infrastructuurwerken waarbij meer dan 250m³ sloopafval vrijkomt.

In tegenstelling tot vroeger waarbij aan de ‘deskundigen’ die een sloopinventaris opmaakten geen specifieke erkenningsvereisten werden opgelegd, kan het sloopopvolgingsplan nu enkel nog opgesteld worden door geregistreerde deskundigen. De deskundigen van VCCA beschikken over alle achtergrondkennis over bouwtechnieken en -materialen, asbesttoepassingen, sloopmethoden en afvalverwerking en hebben inzicht in de toepasselijke milieuwetgeving.

sloopopvolgingsplan
rioolkeuring

Rioolkeuring

Een rioolkeuring is een controle van de privéwaterafvoer van een woning of gebouw. Het doel is om na te gaan of het afvalwater en het regenwater correct gescheiden en aangesloten zijn op de openbare riolering of een individuele zuiveringsinstallatie.

De keuring van de afvoer van afval- en regenwater is sinds 1 juli 2011 verplicht:

 • Als je je huis bouwt of herbouwt.
 • Als je een nieuwe rioolaansluiting aanlegt of een individuele zuivering installeert.
 • Als een gescheiden riolering aangelegd wordt in je straat, met de verplichting om af te koppelen op je privédomein (tenzij je een conform keuringsattest van nieuwbouw of verbouwing kan voorleggen dat niet ouder is dan 5 jaar).
 • Na een niet-conform keuringsattest of na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder.
 • De erkende keurder van VCCA kijkt na of je installatie conform of niet-conform is voor aansluiting en maakt hiervan een keuringsverslag.

Waterkeuring

Een waterkeuring is een controle van de waterinstallatie in een woning of gebouw. Het doel is om de volksgezondheid en het milieu te beschermen door te vermijden dat er verontreinigd water in het drinkwaternet komt. Een waterkeuring is verplicht bij nieuwbouw, renovatie of belangrijke verandering van de waterinstallatie. Er zijn drie soorten waterinstallaties die gekeurd moeten worden:

 • De binneninstallatie (het leidingnet voor drinkwater),
 • De installatie tweedecircuitwater (bv. regenwater of eigen waterwinning)
 • De niet-aangesloten binneninstallatie (bv. putwater).

U kunt een waterkeuring laten uitvoeren door een erkende keurder van VCCA. U krijgt dan het keuringsattest dat u nodig heeft voor uw aansluiting op het drinkwaternet.

waterkeuring

Prijsofferte

Aarzel zeker niet om prijs te vragen via e-mail of via het contactformulier.