Ventilatieverslaggeving

Vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast een EPB-verslaggever ook een “Ventilatieverslaggever” aan te stellen voor “Omgevingsvergunningen” van residentiële nieuwbouwwoningen en residentiële energetische renovaties.

De wetgeving rond ventilatieverslaggeving is een onderdeel van de EPB-regelgeving en heeft als doel de kwaliteit en prestaties van ventilatiesystemen te optimaliseren.

De EPB-eisen worden steeds strenger, waarbij elke nieuwbouwwoning bijna energieneutraal (BEN-woning) moet zijn. Ventilatieverslaggeving is een belangrijk onderdeel binnen de EPB-regelgeving, omdat een goed gedimensioneerd en ingeregeld ventilatiesysteem u helpt om een betere EPB-score te behalen en zorgt voor een gezond binnenklimaat.

De specifieke eisen waaraan het ventilatiesysteem van uw woning moet voldoen, zijn opgenomen in de Belgische norm NBN 50-001 en de STS P 73-1 “Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen”.

ventilatieverslaggeving

Onze diensten

Onze opdracht als “Ventilatieverslaggever” omvat de volgende taken;

  • Een ventilatievoorontwerp opstellen voor de start van de werken, waarin het gekozen ventilatiesysteem en de componenten ervan worden vermeld.
  • Toezien op de uitvoering van de installatie en controleren of deze voldoet aan de gestelde eisen.
  • De toevoer-, doorstroom- en afvoerdebieten meten en registreren in een ventilatieprestatieverslag.
  • Het ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag indienen bij de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie.
  • Advies geven aan de gebruiker over het onderhoud en de werking van het ventilatiesysteem.

Prijsofferte

De prijs voor “Ventilatieverslaggeving” is afhankelijk van de omvang en aard van het project. Wij bieden “Ventilatieverslaggeving” samen met “EPB-verslaggeving” en “Veiligheidscoördinatie” aan voor een vlotte projectopvolging. Dit betekent dat je maar één contactpersoon hebt en kosten bespaart. Aarzel zeker niet om prijs te vragen via e-mail of via het contactformulier.