Veiligheidscoördinatie

Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is bij wet verplicht voor alle nieuwbouw- & renovatieprojecten waar meer dan één aannemer gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren op de bouwplaats. (KB Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen van 25/01/2001)

Of je nu een nieuwbouwproject start of een renovatieproject begint, het is belangrijk om de veiligheid en gezondheid van iedereen die tegelijkertijd of achtereenvolgens aanwezig is op de werf te garanderen.

Veiligheidscoördinatie omvat preventieve en correctieve maatregelen om de veiligheid en gezondheid van de arbeidskrachten op een bouwwerf te garanderen. De veiligheidscoördinator stelt deze maatregelen op, controleert ze en rapporteert ze aan alle betrokkenen.

De veiligheidscoördinator van VCCA integreert tijdens de volledige duur van het bouwproces een positief, proactief veiligheids- en coördinatiebeleid in zowel de ontwerpfase als verwezenlijkingsfase, gesteund op een dynamische beheersing van alle bouwplaatsrisico’s.

veiligheidscoordinatie

Onze diensten

Onze opdrachten omvatten alle taken die zijn opgesomd in artikel 18 en 22 van de wet van 4 augustus 1996 en in artikel 11 en 22 van het koninklijk besluit TMB van 25 januari 2001. Hierna vindt u een samenvatting van de voornaamste taken;

  • Een veiligheids- en gezondheidsplan (VGP-plan) opstellen voor de start van de werken, waarin de risico’s en de preventiemaatregelen worden vermeld.
  • Toezien op de naleving van het VGP-plan en de wettelijke voorschriften tijdens de uitvoering van de werken.
  • De communicatie en samenwerking tussen de verschillende partijen (opdrachtgever, architect, aannemers, werknemers) bevorderen.
  • Een coördinatiedagboek bijhouden waarin alle relevante gebeurtenissen en incidenten worden genoteerd.
  • Een postinterventiedossier opstellen na afloop van de werken, waarin alle nuttige informatie voor het onderhoud en de eventuele latere verbouwingen wordt verzameld. De documenten van het postinterventiedossier worden aangeleverd door de betrokkenen.

Prijsofferte

De prijs voor “Veiligheidscoördinatie” is afhankelijk van de omvang, aard en duur van het bouwproject. Wij bieden “Veiligheidscoördinatie” samen met “EPB-verslaggeving” en “Ventilatieverslaggeving” aan voor een vlotte projectopvolging. Dit betekent dat je maar één contactpersoon hebt en kosten bespaart. Aarzel zeker niet om prijs te vragen via e-mail of via het contactformulier.