EPB-verslaggeving

EPB staat voor “Energieprestatie en Binnenklimaat”. De wetgeving over de energieprestatie van gebouwen (EPB) bepaalt dat gebouwen die een stedenbouwkundige vergunning nodig hebben, moeten voldoen aan strenge eisen op het vlak van energie-efficiëntie en binnenklimaat.

De Energieprestatieregelgeving en het aanstellen van een EPB-Verslaggever is bij wet verplicht voor alle nieuwbouw- en renovatieprojecten waarvan de “Omgevingsvergunning” is ingediend na 31 december 2005.

De EPB-Verslaggever van VCCA zal in samenspraak met jou en de architect een gedetailleerd voorstel uitwerken voor het bouwen of renoveren van een energiezuinige woning. Energiezuinig bouwen betekent bouwen met aandacht voor het milieu en het comfort van de bewoners.

Dit houdt in dat je woning goed geïsoleerd is tegen warmte en koude, dat je gebruik maakt van duurzame energiebronnen, en dat je voldoet aan de EPB-eisen. Energiezuinig bouwen heeft ook budgettaire voordelen, want je bespaart op je energiefactuur en je kan genieten van diverse subsidies en bouwpremies.

epb-verslaggeving

Onze diensten

Onze opdracht als EPB -Verslaggever omvat alle taken zoals voorzien in het Energieprestatiedecreet en Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005. Hierna vindt u een bondige samenvatting van de voornaamste taken

  • Voorcalculatie van het K –peil of S -peil, E –peil.
  • Berekening van de U– & R– waarden van de constructiecomponenten.
  • Ventilatieberekening volgens de norm NBN 50-001 (residentiële gebouwen) of NBN EN 13779 (niet-residentiële gebouwen)
  • Inrekenen van de bouwknopen volgens optie B “EPB –aanvaarde” bouwknopen
  • EPB – assistentie en advies tijdens de ontwerp- & uitwerkingsfase.
  • Het opmaken en indienen van de startverklaringen bij het Vlaamse Energie- en Klimaat Agentschap (VEKA).
  • De nodige controlebezoeken ter evaluatie en controle van de werkelijk gebruikte materialen en installaties.
  • Het verzamelen van alle “EPB -stavingstukken” als bijlage bij de “EPB -Aangifte”.
  • Het opmaken en indienen van de “EPB –Aangifte”
  • Het opmaken en indienen van het “Energieprestatie certificaat” voor projecten waar een E-peil-eis van toepassing is (Nieuwbouw & Ingrijpende Energetische Renovaties).

Prijsofferte

De prijs voor EPB-verslaggeving is afhankelijk van de omvang en aard van het project. Wij bieden EPB-verslaggeving samen met “Ventilatieverslaggeving” en “Veiligheidscoördinatie” aan voor een vlotte projectopvolging. Dit betekent dat je maar één contactpersoon hebt en kosten bespaart. Aarzel zeker niet om prijs te vragen via e-mail of via het contactformulier.